• 27/07/2023

    Mogę potwierdzić, że Inne Brzmienia nadal zachowują swoją tożsamość i DNA, zapisując się jako jeden z najważniejszych letnich festiwali w Polsce. Letnich, [...]

  • 27/06/2023

    “Scena muzyczna z perspektywy lubelskiej imprezy wydaje się szersza i mniej zmonopolizowana przez wykonawców anglosaskich. Ale całość wychodzi poza muzykę.”