Tomasz Kowalewicz, Gazeta Wyborcza

2019-06-30

„ Co straciłby Lublin gdyby nie było w nim Innych Brzmień? Na pewno szansę spotkania artystów, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki.Lubelski festiwal od lat jest też miejscem zaskakujących odkryć muzycznych, tak rzadko obecnych we współczesnych mediach."

„Co straciłby Lublin gdyby nie było w nim Innych Brzmień? Na pewno szansę spotkania artystów, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki. Lubelski festiwal od lat jest też miejscem zaskakujących odkryć muzycznych, tak rzadko obecnych we współczesnych mediach.”