OFERTA

Akredytacje na festiwal są bezpłatne. Wszelkich informacji udziela Aleksandra Stefanek, a.stefanek@warsztatykultury.pl

Warunki przydzielania akredytacji prasowych:
· akredytacje przyznawane są nieodpłatnie;
· akredytacje prasowe mogą zostać przyznane:
§ dziennikarzom pracującym dla Patronów medialnych Wschód Kultury – Inne Brzmienia;
§ aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o znacznym zasięgu i/lub mediów branżowych;
§ fotografom freelancerom;
· ostateczny termin składania wniosków o akredytację upływa: 13 czerwca 2024
· informacje o udzieleniu akredytacji prasowej zostaną potwierdzone przez organizatora drogą mailową
· organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny;
· akredytacje można odebrać: w trakcie festiwalu lub wcześniej, kontaktując się bezpośrednio z Aleksandrą Stefanek.
Akredytacja prasowa uprawnia do:
· uczestnictwa we wszystkich punktach programu, także tych z ograniczoną ilością miejsc;
· przeprowadzanie wywiadów z artystami na zasadach określonych przez organizatora;
· odbioru presspacka, zawierającego komplet materiałów informacyjnych na temat festiwalu;

LICZBY

16

EDYCJI

267

ARTYSTÓW

43

PREMIERY KSIĄŻEK

1536

GODZIN NA ŻYWO

64

DNI DOBREJ MUZYKI

324

WARSZTATÓW I SPOTKAŃ